Користувацька угода

Типовий договір на надання послуг доступу до мережі Інтернет

ТОВ «Сіріус-ВП»(ТМ «G-Net»), в особі директора Герасимчука Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі по тексту Виконавець, ,та Абонент, погоджуються заключити Договір на надання послуги доступу до мережі Інтернет, далі по тексту – Договір, який містить умови, необхідні для надання телекомунікаційних послуг, надалі по тексту – Послуги.

1. Предмет договору, порядок підписання та зміни його умов

1.1. Абонент доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по підключенню Абонентського обладнання Абонента до мережі Інтернет,згідно діючого Прейскуранту.
1.2. Сторони однозначно домовляються про термінологію викладеною в Додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору.
2. Права таобов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний :
2.1.1. Підключити Абонентське обладнання Абонента до мережі Інтернет через виділену лінію (кабель), підключену до комунікаційного обладнання Виконавця. Гарантія на обслуговування кабелю складає 18 місяців з моменту підключення Абонента до мережі Інтернет. У випадку пошкодження кабелю третіми особами, недобросовісного його використання Абонентом або за інших обставин, що не залежать від Виконавця, останній знімає з себе відповідальність за якість й спроможність надання якісних послуг. При підключенні Абонента до мережі Інтернет через кабель, що належить абоненту на правах власності, Виконавець знімає з себе відповідальність за обслуговування даного кабелю.

2.1.2. Одноразово, при підключенні, налаштувати систему авторизації та маршрутизації інформаційних потоків, надалі Трафіку

2.1.3. Виконати налаштування мереженого програмного забезпечення Абонента в рамках операційних систем MS Windows 7, Vista, XP, для отримання послуги доступу до мережі Інтернет. У випадку налаштування програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Виконавець не гарантує в подальшому стабільність та можливість отримувати послугу доступу до мережі Інтернет в повному обсязі.

2.1.4. Призупинити надання послуг, згідно письмової заявки Абонента, на вказаний ним термін, але не більше ніж на 6 місяців. Резервування обладнання Виконавця, на час призупинення послуг відбувається згідно вартості, вказаній в Прейскуранті (під резервуванням розуміється переведення абонента на пакет «Зупинка»).

2.1.5. Повідомити правоохоронні органи або відповідні органи державної влади та/або місцевого самоврядування про факти порушення Абонентом або третіми лицями норм законодавства України у випадку їх виявлення.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Виконувати профілактичні роботи з метою покращення якості наданих послуг, що можуть призвести призупинення надання послуг терміном до 96 годин в місяць, попередньо  повідомивши Абонента.

2.2.2. Інформувати про хід виконання відновлювальних робіт або ліквідацію наслідків природних явищ (грози, вітрових поривів, обривів магістральних кабелів, актів вандалізму тощо), на протязі того періоду часу, який знадобиться для відновлення робото спроможності мережі.

2.2.3. Інформувати про хід відновлювальних робіт після перебоїв подачі електроенергії в електромережі, в тому числі сачків напруги, на протязі того часу, який знадобиться для відновлення  робото  спроможності мережі.

2.2.4. Проводити діагностику програмного забезпечення Абонента, надавати консультаційні послуги по технічним та програмним засобам взаємодії з мережею Інтернет.

2.2.5. Припинити надання послуг Абоненту в разі затримки оплати за надання послуг.

2.2.6. Переглянути вартість послуг, що вказана в прейскуранті, та умови договору, виходячи зі змін : ринкової конюктури, офіційного курсу долара США, євро (встановленого Національним Банком України) до національної валюти України, інфляційних процесів, тарифів та зборів, індексу цін на території України або законодавства України, введення обов’язкових платежів, що розповсюджуються на надання послуг до мережі Інтернет. Виконавець при цьому повинен поставити до відома Абонента не менше ніж за 1 міс до моменту змінення вартості Послуг або змісту договору та його окремим пунктам.

2.2.7. Повідомляти Абонента про аварії та планові заходи, що відбуваються на комунікаційних системах Інтернет поза зоною відповідальності Виконавця, у випадку, якщо заявлена тривалість даних заходів перевищує 6 годин.

2.2.8. Тимчасово обмежити або призупинити надання окремих або повного комплексу послуг Абоненту у випадку повного використання Абонентом коштів на особистому рахунку.

2.2.9. Тимчасово обмежити або призупинити надання послуг Абоненту, у випадку, якщо своїми діями обмежує або перешкоджає іншим Абонентам користуватися послугами Виконавця.
2.3. Абонент зобов'язаний:
2.3.1. В момент активації, вибрати Тарифний план, згідно діючого Прейскуранту.

2.3.2. Своєчасно вносити платежі за послуги, що надаються Виконавцем,
2.3.3. Добросовісно використовувати виділену лінію (кабель), підключену до комунікаційного  обладнання Виконавця.

2.3.4. Повідомити Виконавця про відсутність послуг, в тому числі в результаті збою обладнання Виконавця.

2.3.5. За додаткові послуги, що надаються Контент-провайдерами, Виконавець відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій по додатковим послугам, що надаються Контент-провайдерами, Абонент зобов’язаний звернутися безпосередньо до Контент-провайдера.

2.3.6. Самостійно нести відповідальність за зміст та об’єм інформації, що передається ним або  його  довіреними  особами  в  мережі  Інтернет.

2.3.7. Якщо Абонент не згоден зі змінами до Прейскуранту, він зобов’язаний повідомити Виконавця в письмовій формі на протязі семи днів з моменту повідомлення Абонента Виконавцем про нові умови. В такому випадку договір припиняє свою дію на умовах п. 7.4. даного Договору. Відсутність письмової відмови від Договору до вступу змін в силу приймається за згоду Абонента з новими умовами Прейскуранту.

2.3.8. З метою забезпечення виконання Доручення Президента України «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до Інтернет» від 21.03.2012 р., а також у відповідності з Житловим кодексом України, Абоненти (власники квартир багатоквартирних будинків та житлової площі в гуртожитках) дають згоду на використання допоміжних приміщень будинків, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою у відповідності до своєї частки в майні будинку або гуртожитках, при дотриманні технічних норм та правил при встановлені комунікацій та обладнання робітниками  або  підрядних організацій.

2.3.9. Забезпечити безперешкодний доступ працівників Виконавця або підрядної організації до технічних приміщень житлового будинку, включаючи дах будинку, горище (технічний поверх), підвальне приміщення, електрощитові, а також до місць розташування комунікаційного обладнання, розміщеного на території Абонента (наприклад, що проживає в приватному секторі), для прокладання комунікацій при підключенні і/або при здійсненні регламентних  та  ремонтних робіт.

2.3.10. Використовувати Послуги Виконавця тільки з метою, що не протирічать діючому законодавству України.

2.3.11. Не допускати маршрутизацію ресурсів мережі Інтернет через власне Абонентське обладнання третім особам. Після отримання Абонентом Ідентифікаційні даних змінити паролі доступу, та в подальшому самостійно забезпечувати їх конфіденційність.

2.3.12. Дотримуватися заходів безпеки під час проходження грозового фронту.

2.4. Абонент має право :
2.4.1. Вимагати надання послуг, вказаних в Прейскуранті, при наявності технічної можливості у Виконавця надавати такі послуги.

2.4.2. Змінити тарифний план, згідно з Прейскурантом.

2.4.3. Самостійно перевстановлювати та налаштовувати Абонентське обладнання, мережеве програмне забезпечення для роботи в мережі Інтернет.

2.4.4. Призупинити користування послугами доступу до мережі Інтернет, на визначений термін на підставі письмової заяви. Резервування обладнання Виконавця здійснюється згідно з Прейскурантом.

2.4.5. На письмове звернення до Виконавця, відносно отримання компенсації Абонентської плати, у випадку збоїв в роботі комунікаційного обладнання Виконавця або інших обставин, що призвели до перерви в наданні послуг терміном більше ніж 96 годин в місяць. Компенсація виконується на підставі заяви, поданої Абонентом в абонентську службу Виконавця, або відправленої за адресою office@g-net.net.ua

3. Вартість та порядок розрахунків

3.1. Сторони домовились використовувати в своїх взаєморозрахунках авансову систему платежів. Абонент отримує послуги доступу до мережі Інтернет тільки в межах оплаченого авансу

3.2. Перелік та вартість послуг, що надаються Виконавцем, наведені на сайті ТМ «G-Net» (www.g-net.net.ua ), в розділі «тарифи».

3.3. Вартість підключення Абонентського обладнання Абонента до мережі Інтернет є одноразовою послугою та  поверненню не підлягає.

3.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність та своєчасність платежів.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Виконавець не несе відповідальність за розповсюдження, зберігання або використання Абонентом або його довіреними особами матеріалів або даних, що порушують чинне законодавство України.

4.3. Виконавець не несе відповідальність за пошкоджене Абонентське обладнання Абонента під час проходження грозового фронту, при недотриманні п. 2.3.12 даного Договору.
4.4. Виконавець не несе відповідальність за публікацію Абонентом в мережі Інтернет матеріалів, що можуть зачепити честь та гідність третіх осіб.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, що може бути нанесена Абонентом третім особам в результаті таких дій комп’ютерне шахрайство (шпіонаж, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що несуть комерційну, промислову або іншу таємницю  третіх осіб.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абоненту третіми особами при його доступу до мережі Інтернет. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби, для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з мережі Інтернет.

4.7. Виконавець не несе відповідальності за помилки та несправності програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути при його роботі та доступі до мережі Інтернет.

4.8. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за обмеження (призупинення) надання Послуги доступу до мережі Інтернет, що викликано:
а) форс-мажорними обставинами;
б) недотриманням Абонентом п. 2.3 та діями Абонента, що викликали порушення в системі авторизації і маршрутизації інформаційних потоків Виконавця згідно п. 2.1.3;
в) недотримання правил експлуатації приладів та обладнання, призначених для організації зв’язку  та  виходу  в  мережу Інтернет;
г) автоматичним відключенням виділеної лінії наслідок пошкодження\ обладнання;
д) порушенням цілісності кабелю зв'язку, попаданням вологи або атмосферних опадів в обладнання, через дії третіх осіб або форс-мажорних обставин, не залежних від сфери впливу Виконавця; е)діями третіх осіб (організаціями, що надають: магістральні канали зв’язку,телекомунікаційні системи передачі даних, електрозабезпечення та інше);
ж) самостійним пере встановленням мережевого програмного забезпечення Абонентом, або  його  переносу  на  інший комп’ютер.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за зміст та об’єм інформації, отриманої Абонентом  в  мережі Інтернет.

4.10. Абонент несе відповідальність за будь-які, в тому числі несанкціоновані, дії третіх осіб, що мали місце при використанні Ідентифікаційні даних Абонента, а також їх наслідки відповідно до чинного законодавства України.

4.11. У випадку виявлення Виконавцем ознак незаконного перепродажу Абонентом третім особам, наданих йому послуг доступу до мережі Інтернет, Абонент зобов’язаний відшкодувати понесений Виконавцем збиток.

5. Порядок розглядупретензій та вирішенняспорів

5.1. Претензії Абонента, відносно незадовільної якості послуг, що надаються Виконавцем, приймаються до розгляду в письмовому та / або електронному вигляді. Термін розгляду даних претензій не може перевищувати 15 робочих днів з моменту реєстрації такої претензії.

5.2. Всі спори по даному договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у разі, коли сторони не дійшли згоди щодо спірних питань, ці питання вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажорні обставини.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Договором, якщо воно трапилося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами, в даному Договорі, слід розуміти будь-які обставини зовнішнього, відносно Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін та які неможливо було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, паводок, урагани, руйнування в результаті блискавки і т.д. ), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід із строю машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органами державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які роблять неможливим виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

6.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої обов’язки щодо даного Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перепони та їх вплив на виконання зобов’язань по даному Договору, на протязі 3-х календарних днів з моменту виникнення обставин, вказаних в п.6.1. данного Договору.

6.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення, при виникненні або закінченні форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них.

6.5. Документом, що підтверджує настання форс-мажорних обставин, є висновок Торгової Палати Україна або заяви (повідомлення) відповідних організацій, які роблять неможливим виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

6.6. При настанні форс-мажорних обставин, термін виконання Сторонами зобов’язань по даному Договору переноситься на термін їх дії, з подальшим продовженням терміну дії цього Договору для виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6.7. Якщо форс-мажорні обставини діють безперервно на протязі 6 (шести) місяців підряд, даний Договір може бути розірвано за згодою Сторін.

7. Термін дії договорута порядок його розірвання

7.1. З моменту укладення цього Договору, всі попередні Договори на надання послуг з доступу до мережі Інтернет між Виконавцем та Абонентом втрачають юридичну силу і визнаються недійсними. Якщо у Абонента була яка-небудь заборгованість перед Виконавцем, він зобов'язаний погасити таку заборгованість.

7.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

7.3. Договір може бути розірваним достроково в односторонньому порядку будь-якою із Сторін при умові попереднього повідомлення про це другій Стороні в термін не менше ніж за чотирнадцять календарних днів за допомогою письмової заяви Абонента або Виконавця.

7.4. У випадку розірвання Договору за ініціативою Абонента залишок сплачених ним Послуг не компенсується, але може бути використаний Абонентом до вичерпання  Тарифного пакету.

7.5. Наявність заборгованості Абонента на момент розірвання Договору не звільняє останнього від зобов'язань по її оплаті Виконавцю, а також іншої відповідальності, передбаченої цим Договором.

7.6. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у випадку не дотримання Абонентом вимог п.2.3. цього Договору.

7.7. Договір може бути розірваним в односторонньому порядку у випадку розповсюдженням Абонентом інформації, що ображає честь і гідність Виконавця, його партнерів та / або співробітників.

8. Інші умови
8.1. У разі зміни реквізитів Сторони зобов'язані в десятиденний термін повідомити про це один  одного Виконавець повідомляє Абонента через свою адресу.

8.2. Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється  додатковою  угодою  до  цього Договору.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають однакову  юридичну силу.

8.4. Якщо в результаті укладення або виконання цього Договору, Абонент передав Виконавцю персональні дані в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», то Сторони дійшли згоди, що Абонент, підписуючи цей Договір, одночасно дає письмову згоду Виконавцю здійснювати їх обробку, використання, виступати власником або розпорядником бази персональних даних, які створені відповідно до чинного законодавства України. Персональні дані, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є захищеними з обмеженим режимом доступу до них. Усі правовідносини, пов'язані з обробкою та захистом персональних даних, регулюються чинним  законодавством України.

8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.6. При підключенні нових абонентів, з метою виконання договірних зобов'язань перед балансу утримувачами житлового фонду, Виконавець має право вимагати від Абонента надання довідки про відсутність заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території (квартплати) та / або погодження на прокладку в квартиру комунікаційного кабелю

Термінологія

1. Абонент - особа, яка користується послугами виключно в особистих цілях без права комерційного використання, з яким укладено договір про надання таких послуг, з виділенням для цих цілей унікальних Ідентифікаційні даних.
2. Ідентифікаційні дані - унікальні ім'я користувача (login) і пароль (password) Абонента, що використовуються для авторизації.
3. Абонентське обладнання - технічні засоби для передачі та / або прийому сигналів по лініях зв'язку (комп'ютер, мережевий кабель тощо), розташовані на території Абонента.
4. Виділена лінія (кабель) - лінія, надана для виняткового користування Абонентом мережею Інтернет через кабель, підключений до Абонентського обладнання Абонента.
5. Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
6. Комунікаційне обладнання - комплекс технічних засобів комунікацій і споруд, призначених для маршрутизації інформаційних потоків (Трафіку).
7.  Контент-провайдери - організації, що продають інтерактивні продукти або послуги.
8.  Особовий рахунок (Ідентифікатор) - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Клієнта і суми грошових коштів, списані з даних платежів як оплата за послуги. Особовий рахунок унікальний, розташований в базі даних Виконавця, відображає облік відомостей про надходження коштів та їх витрачання.
9. МАС-адреса - унікальний ідентифікатор, що привласнюється кожній одиниці комунікаційного устаткування.
10. Маршрутизація - забезпечення передачі даних від одного ресурсу мережі до іншого через активне мережеве обладнання.
11. Резервування обладнання\ Виконавця\ - закріплення виділеного порту за певним ідентифікатором.
12. Порт - роз'єм в комутаційному обладнанні, призначений для підключення Абонентського обладнання.
13. Прейскурант-систематизований збірник тарифів по групах послуг, що надаються Інтернет. 
14. Тарифний план-стандартний набір послуг та порядок визначення їх вартості.
15. Трафік - обсяг інформації, переданої через комунікаційне обладнання за певний період часу

Заходи безпеки під час проходження грозового фронту.

1. Грозові явища надають відчутний вплив на функціонування комп’ютерної мережі передачі даних при прокладанні кабелю з зовнішньої сторони будинку.
2. Для збереження Вашого комп’ютера рекомендуємо під час проходження грозового фронту утриматися від користування послугами комп’ютерної мережі.
3. Для гарантованого збереження Вашої техніки – вимкніть її від електромережі.
4. Вимкніть кабель виділеної лінії від системного блоку.
5. Робота з включеним в системний блок комп’ютера кабелем виділеної лінії під час проходження грозового фронту ЗАБОРОНЕНА!
6. ТОВ «Сіріус-ВП» не несе відповідальності за пошкодження абонентського обладнання під час грозового фронту.